Kurzy

Do Sojkatelieru může docházet celá škála zájemců o výtvarné umění.

Díky své praxi jsem se nejvíce našla a vidím největší smysl v tvz. prožitkovém tvoření (artefiletice), kdy cílem není v první řadě vytvořit nádherné dílo hodné pověšení do galerie. Důraz je kladen na proces tvorby, během kterého se můžeme naučit něco o sobě, o vztahu k ostatním, o zajímavostech ze světa kolem nás, posílit sebevědomí. Ruku v ruce s tím se přirozeně rozvíjí „řemeslné schopnosti“ v  různorodých technikách. Ve většině případů se kurzem prolíná zajímavý příběh (často inspirovaný literárním dílem), který je nosným námětem, od kterého se odvíjí náplň a obsah lekcí. Řídím se heslem, že to musí bavit hlavně mě, aby to mohlo bavit i ostatní. 

Z nabídky níže si vyberte kurz, klikněte na jeho název pro bližší informace a možnosti přihlášení.

Mgr. Marta Sojková, mba

IČ: 02146401

+420 602 181 097

sojkova.mar@seznam.cz

Vochov 3