Hra malováním dle Arno Sterna

  • Čtvrtek 17:30 – 19:00

  • Neděle 9:30 – 11:00 (jednou měsíčně)

  • Školkové a školní třídy dle objednávek

O čem to je?

Jedná se o unikátní arteterapeutický koncept, který během svého života vyvinul pan Arno Stern (Francie). Staví na předpokladu, že každá lidská bytost má potřebu se výtvarně vyjadřovat, zanechávat stopu a to bez ohledu na to, v jakém prostředí, sociální skupině nebo zeměpisné šířce vyrůstá. Je-li tato potřeba naplňována, zcela přirozeně se rozvíjí výtvarný projev, kreativní myšlení, sebevědomí a sebejistota. V letech 2021 a 2022 Marta Sojková úspěšně absolvovala výcvik Výtvarné exprese akreditovaný Českou arteterapeutickou asociací (ČAA) vedený Martinou Weissgerber z Francie, přímou žačkou a kolegyní Arno Sterna. V ČR a na Slovensku má oprávnění a znalosti provozovat tento koncept jen několik málo absolventů.

Pro koho?

Malování je určeno pro všechny od 4 do 100 let. Přijít může dítě samotné, sourozenci, rodič a dítě, samotný dospělý, parta kamarádek atd. Jedinou překážkou může být fakt, že přístup do ateliéru není bezbariérový. Vhodné i pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. S sebou není třeba nic, vše je malujícím k dispozici.

Proč spolu malují děti i dospělí?

Všechny věkové kategorie si mají navzájem co předat: Děti ukazují dospělým svou spontaneitu, radost, přirozené nadšení do tvorby. Jsou rychlé, energické a když začne to nejmenší dítko se štětcem v ruce zpívat a tancovat, vykouzlí úsměv na rtu každému. Děti se učí nápodobou – od dospělých přebírají sociální dovednosti, snaží se zopakovat “řemeslnou zručnost” viděnou na obrázku. Hra bez dospělých a hra bez dětí by neměla své kouzlo. Navíc málokde mohou spolu docházet na kroužek rodič i dítě najednou. Pracují klidně vedle sebe, ale také se hodinu a půl nemusí potkat, pokud nechtějí :).

V čem je prostor jedinečný?

Ateliér je vybaven zcela specifickým způsobem respektující celoživotní zkušenosti pana Arno Sterna. Nachází se ve sklepním prostoru, což zajišťuje stále stejné světelné podmínky bez ohledu na denní dobu nebo roční období. Každý si může vypůjčit pracovní tričko nebo košili (které se postupně stávají “majetkem” konkrétních osob). Stěny jsou od podlahy po strop pokryty materiálem, na který lze kamkoli umístit obrázek. Můžeme malovat ve stoje, sedět na polštářku nebo třeba na štaflích úplně u stropu. K malování slouží perfektně vymyšlený paletový stolek o 18 barvách (které lze snadno vyprat) a k nim 54 luxusních veverčích štětců. K dispozici je neomezeně papírů formátu A2 vyšší gramáže. Prostor je stále stejný, aby se mohli malující soustředit jen a pouze na tvorbu a ne na orientaci v prostoru a pomůckách. V odpočinkové místnosti si lze připravit kávu nebo čaj, nasvačit se. 

Jak to probíhá?

Jednotlivá setkání se konají jednou týdně a trvají 90 min v maximálním počtu 16 malujících. Přijít a odejít je možné v rámci tohoto časového intervalu prakticky kdykoli (pokud je účast zamluvena), podle nálady a chuti malovat. Každý si pracuje na svém díle, z mé strany coby průvodkyně hry nedostává nikdo žádný námět ani pokyn, co malovat. Úkolem průvodce je zajišťovat komfort malujícím a hladký průběh celého setkání. S jednotlivými účastníky hraje hru s připínáčky. Pro všechny platí několik jednoduchých pravidel, mimo jiné takové, že o vznikajících dílech se nehovoří, nikdo je nerozebírá a především neopouští prostor ateliéru (pro zachování bezpečí a intimity). K rozpracovaným dílům je možno se kdykoli vrátit, zůstávají uskladněna v bezpečí ateliéru po dobu jednoho roku od poslední návštěvy. Poté uvolňují místo novým účastníkům. Po hodině a půl skupina odkládá štětce, pracovní oblečení a odchází. Úklid a další nezábavné záležitosti jsou na průvodci :).

K čemu je to dobré?

Pravidelnou docházkou na Hru malováním se rozvíjí kreativita, sebevědomí, výtvarné schopnosti, sociální cítění. Děti mají prostor tvořit zcela podle svého tempa a vůle. Tvoří podle vlastní fantazie, nikdo jim nepředkládá motiv, postup. Veškerá díla jsou podkladem pro experiment. Během krátké chvíle se i ty nejmenší děti naučí, jak si namíchat přesně odstín, který potřebují. Trénují tak soustředění, vytrvalost. Svou činnost koordinují s ostatními dětmi a průvodcem. Zcela přirozeně se učí vyjadřovat své potřeby, respektovat potřeby druhého, být si nápomocni, počkat, až na ně dojde řada. Pravidla platí pro všechny stejně a aby hra fungovala, je třeba je dodržovat (záhy si je účastníci hlídají mezi sebou sami). Dospělí jedinci si užívají prostor teď a tady, někteří se zavřou do své bubliny a nevnímají okolí, anebo klábosí s ostatními. Hodina a půl je skvělým způsobem relaxu a tréninku mindfullness. Užívají si službu průvodce bez pocitu, že by někoho svými požadavky obtěžovali. O dílech se striktně nemluví, neposuzují se a nehodnotí, díky čemuž může dospělí zahodit ostych a inspirovat se dětskou bezprostředností. Nové dílo se může začít malovat klidně pět minut před koncem bez jakéhokoli tlaku a stresu – příště si započatý papír vytáhnou ze speciálního boxu a pokračují. Hra probíhá vždy stejně, což přináší návštěvníkům jistotu a pevné mantinely, něco, na co se mohou spolehnout.

Můžu to přijít vyzkoušet?

Zcela jistě. Koncept může znít v písmenkách abstraktně, neuchopitelně. Chce to zkrátka zažít. Zkušební návštěvu si domluvte předem u Marty na tel. 602181097.

Mohu se účastnit s dítětem pouze jako doprovod a nemalovat?

Pokud přichází dítě poprvé a je nejisté, na začátku je možné chvilku s dítětem v ateliéru pobýt (pár minut). Poté nemalující rodič zcela odchází nebo se přesune do odpočinkové místnosti (hned vedle) a na malujícího čeká. Dítě může za rodičem kdykoli přijít. Nelze sedět v ateliéru a pozorovat dění s ohledem na ostatní malující, kteří mohou mít pocit, že jim někdo kouká přes rameno, dochází tak k narušení psychologického bezpečí. 

Je možné přijít se školkovou nebo školní třídou?

Ano. Mým cílem je dostat tento způsob tvoření do širokého povědomí, protože v nim vidím obrovský smysl. Tímto způsobem, v prostoru, který je k tomu určen, tvoří děti samy a nevznikají díla určená k vystavení na nástěnkách a chodbách. Malujeme v počtu max. 12 dětí, školkové nebo školní třídy se tedy většinou dělí na na dvě skupinky. Jedna maluje, druhá je venku na procházce nebo na hřišti (10 min pěšky od ateliéru), poté se vystřídají. Veškeré podrobnosti domlouváme individuálně podle možností dopravy. V případě zájmu se na mě neváhejte obrátit: 602 181 097.

Kolik to stojí?

S ohledem na povahu konceptu jednoznačně upřednostňuji pravidelnou docházku. 

Předplatné na 10 vstupů – 2000 Kč (od září 2024 2200 Kč), možno čerpat 12 týdnů od zakoupení. Jednorázový vstup je v případě volné kapacity 250 Kč/osoba (od září 2024 280 Kč). Školkové a školní třídy, max. 12 dětí ve skupině, 2000 Kč za skupinku. V ceně veškerý materiál neomezeně.

Mgr. Marta Sojková, mba

IČ: 02146401

+420 602 181 097

sojkova.mar@seznam.cz

Vochov 3